Forside Kontakt English
SMARTGUY
 
Selskabsmeddelelse nr. 8/2016
23-03-2016 13:36

Meddelelse om afnotering – sidste handelsdag for aktierne i Stylepit er den 13. april 2016

NASDAQ Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

 

Dato:

Udsteder:

Kontaktperson:

 
Antal sider:

 

23. marts 2016

STYLEPIT A/S

Bestyrelsesformand Michael Schrøder

1 side (inkl. denne)

 

 

Selskabsmeddelelse nr. 8/2016

 

Meddelelse om afnotering – sidste handelsdag for aktierne i Stylepit er den 13. april 2016


I forlængelse af Aktieselskabet af 14.10.2012’s tvangsindløsningspåkrav af 16. marts 2016 indsendte Stylepit A/S en opdateret anmodning om afnotering til Nasdaq København.

Stylepit har i dag modtaget bekræftelse på, at Nasdaq København har imødekommet selskabets anmodning om afnotering, således at sidste handelsdag for aktierne i Stylepit på Nasdaq København vil være den 13. april 2016, som ligeledes er sidste dag i indløsningsperioden.

Den 13. april 2016 vil således være den sidste dag, selskabets aktier kan handles på børsen, hvorefter aktierne slettes fra handel og officiel notering.

Det fremgår af Aktieselskabet af 14.10.2012’s tvangsindløsningspåkrav, at Aktieselskabet af 14.10.2012 hurtigst muligt efter udløbet af indløsningsperioden den 13. april 2016 uden forbehold vil deponere en indløsningssum, der modsvarer eventuelle aktier, der ikke er blevet overdraget i indløsningsperioden, til fordel for de tilbageværende minoritetsaktionærer, hvorefter Aktieselskabet af 14.10.2012 vil blive registreret som ejer af de pågældende aktier i Stylepit ejerbog, og dermed vil eje samtlige aktier i Stylepit.

 

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Michael Schrøder på mobil nr. +45 26 15 31 20.

 

Med venlig hilsen

STYLEPIT A/S

Stylepit A/S | Adresse: Laplandsgade 4A, 2300 København S , Danmark | CVR: 25286510 | Tlf. (+45) 59207075 | info@stylepit.com